21 Pohyblivých predných strán miestnych novín o smrti Nelsona Mandelu

1. Kalifornia

webmedia.newseum.org

2. Aljaška

webmedia.newseum.org

3. Kentucky

webmedia.newseum.org

Štyri. Arizona

webmedia.newseum.org

5. Kalifornia

webmedia.newseum.org

6. Kalifornia

webmedia.newseum.org

7. Louisiana

webmedia.newseum.org

8. New York

webmedia.newseum.org

9. Washington DC.

webmedia.newseum.org

10. Illinois

webmedia.newseum.org

jedenásť. Illinois

webmedia.newseum.org

12. Connecticut

webmedia.newseum.org

13. Delaware

webmedia.newseum.org

14. Florida

webmedia.newseum.org

pätnásť. Texas

webmedia.newseum.org

16. Havaj

webmedia.newseum.org

17. Virgínia

webmedia.newseum.org

18. Kansas

webmedia.newseum.org

19. Maryland

webmedia.newseum.org

dvadsať. New Jersey

webmedia.newseum.org

dvadsaťjeden. Tennessee

webmedia.newseum.org

Všetky titulné stránky cez Newseum.